Mer om utlysningen

Öppnar den 11 november 20221. Stänger den 8 februari 2022.

Vi arrangerar ett webbinarium med information om utlysningen den 17 januari 2022. Välkommen!

Se filmen från utlysningswebbinariet som hölls den 9 november 2021.

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Med denna utlysning uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv.

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden. Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås.

Huvudsökanden (så kallad koordinerande projektpart) ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet med tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Projekten ska adressera jämställdhet i projektorganisationen samt på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Projekten kan pågå 12-48 månader.

På Formas webbplats finns för fördjupad information om utlysningen samt den fullständiga utlysningstexten.

Sök finansiering till din projektidé, film

Se filmen om öppna utlysningar hos Smart Built Environment och IfraSweden2030, inspelad 9 november 2021.