Mer om utlysningen

På Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten.

I utlysningen söker vi forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering som leder till ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är bred och omfattar programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

– Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen inom samhällsbyggandet. Vi välkomnar innovationsdrivna aktörer och ser gärna ansökningar för testbäddar, demonstrationer, implementerings- och utbildnings¬satsningar, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 30 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlysningen genererar projekt omfattande cirka 60 miljoner kronor. Det går att söka mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor i projektbidrag och projekten kan pågå som längst under 4 år.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 5 februari 2020. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta redan i juni.

Under november och december 2019 arrangeras flera seminarier där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen, ställa frågor och matchmaka. Utlysningsseminarierna arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Läs mer om seminarierna.