Utlysningen möjliggör fortsättningsprojekt från redan pågående eller avslutade projekt inom programmet. Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat samt stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar.

Godkända projekt: