Viktigast av allt är att ditt projekt stödjer programmets mål

Effekten till 2030 som vi vill uppnå är:

  • 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur.
  • 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering
  • 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
  • Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer

Några tips

  • Tänk på könsfördelningen i projektet och var beredd att motivera den.
  • Ha färdiga planer för bemanningen och underskatta inte resursbehoven för nyckelpersonerna. En projektledare kan till exempel sällan arbeta effektivt med en 5 %-tidsinsats.
  • En tydlig koppling till programmets mål och verksamhet är viktig.
  • Att en utlysning är bred innebär inte att en ansökan behöver vara bred. Du kanske har en viktig pusselbit som vi inte har tänkt på.
  • De starkaste ansökningarna brukar komma från konsortier med olika kompetenser och från olika organisationer. Till exempel kan det vara klokt att para ett företag eller en kommun som vill tillämpa en digital lösning med forskare eller entreprenörer som vill arbeta med innovationerna. Återigen är det de som söker som själv bestämmer vem som bör vara med. Man kan givetvis ha några partners som utgör kärnan i projektet, och några fler som observatörer eller referensgrupp.
  • Vi särskilt intresserade av konstellationer som involverar företag, myndigheter och forskare som representerar discipliner och områden relevanta för samhällsbyggnadssektorn men som saknar möjligheter att samarbeta inom ramen för dagens fragmenterade processer.