Utlysningstexten

På Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten inklusive bilagor att ladda ned.

Godkända projekt

Livscykelperspektiv:

Organisation och juridik

Se film om utlysning 4 och hur du ansöker

Vi har spelat in en film med Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment, där hon berättar om bakgrunden till utlysning 4 och vad de två delarna av utlysningen innebär.

Det är också några saker du bör tänka på när du ansöker till Smart Built Environment och vi har gjort en film med Hanna Ridefelt, handläggare på Formas, där hon berättar om hur det går till rent praktiskt när du ansöker.

På Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten. Det är viktigt att du noggrant läser igenom den eftersom den i vissa detaljer kan komma att skilja sig från texten på denna webbplats. Välkommen att kontakta programkansliet med frågor om utlysningen och din ansökan. Länkar till mer generell information om utlysningen och tips om hur du ansöker hittar du längst ned på sidan.