Kvinna tittar på digitala nätverk med padda i handen

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Beviljade projekt i utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement
Ojas Chaudhari, RISE Research Institutes of Sweden AB

Nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad
Camilla Berggren-Tarrodi, RISE Research Institutes of Sweden AB

Vibrations-baserad bedömning av kommunala VA-ledningsnät för IoT-aktiverad realtidsövervakning och maskininlärningsstödd underhållsplanering (VA-NET)
Annelie Hedström Luleå Tekniska Universitet

Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter
Jesper Paasch Högskolan i Gävle

GAIA: AI för insamling av grundläggande geodata
Karl Nilsson Göteborgs Stad

Visual Sweden City Plattform
Erik Telldén, Linköpings universitet

Digital vision Kista – Stockholms väg till en digital tvilling
Uwe Stephan Stockholms stad

Stadskärneindex – En nationell standard för centrumutveckling!
Karl Alfredsson, CO: Nordic AB

Digitala BoTryggt – ett projektverktyg för att skapa säkra, trygga och levande stadsmiljöer
Alazar Gedamu Ejigu Stiftelsen Tryggare Sverige

3CIM – implementation och etablering
Maria Uggla Stockholms stad

Hur nya PropTech digitala plattformar och affärsmodeller förändrar fastighetsbranschen och samhället?
Bertram Steininger Kungliga Tekniska högskolan

AI Arena, AI-klivet
Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance Sweden Service AB

Reflow – Digitalisering och visualisering av kommunens dolda resursflöden
Maria Lennartsson, Stockholms stad

En molntjänst med GPT-baserat projektstöd för kvalitetsäkring i byggprojekt för beställare, projektörer och entreprenörer
Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB

Vetenskaplig studie av utbildning i BIM-VR för installationssamordnare inom Samhällsbyggnad
Gösta Körlof INSU AB

Om utlysningen

Utlysningen omfattade en finansiering på ca. 40 miljoner kronor. Till det kom krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

I utlysning kunde två huvudtyper av projekt finansieras. Sökande skulle tydligt adressera en av dessa typer:

1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

Projekt med inriktning på forskning, utveckling eller innovation inom programmets områden, gärna med ambition att nå disruptiva förändringar i samhällsbyggandets strukturer.

2. Fortsättningsprojekt

Projekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda eller pågående projekt inom Smart Built Environment.