Den 8 juni 2021 öppnade den första omgången av utlysningen Innovationsidén. Sista ansökningsdag var den 7 september 2021. I utlysningen kan du söka finansiering för utveckla och testa en idé som leder till digitalisering av samhällsbyggandet.

Vi tror att den som söker finns på en start-up, på ett litet eller medelstort företag eller kommun. Även större organisationer kan söka medel. Det ska då i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag eller kommuner kan dra nytta av resultaten.

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden, resterande måste det sökande företaget/kommunen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år.

Detaljerad information om utlysningen finns på Formas webbplats.

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén. Sista dag för att ansöka om coachning var den 31 juli.

Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem via coach@smartbuilt.se.

Utlysningswebbinarium

Ta del av materialet från det utlysningswebbinarium som hölls den 10 juni.

Presentationerna som visades

Film från webbinariet