Personer håller i planta

Innovationsidén bjuder in små och medelstora företag och kommuner att söka finansiering för idéer inom digitalt samhällsbyggande. Även större organisationer kan söka medel, men då ska det tydligt framgå i ansökan hur små och medelstora företag eller kommuner får nytta av resultaten.

I utlysningen kan du söka finansiering för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Du kan söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 % samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Nästa tillfälle för Innovationsidén öppnar hösten 2023.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du har en idé som du vill arbeta igenom innan du skickar in din ansökan kan du få hjälp av våra erfarna coacher. Möjligheten att anmäla sig till coachning stängde den 3 mars, men det finns nya möjligheter i nästa omgång av Innovationsidén.

Innovationsidén – film om utlysning och coachning