Gå till innehållet

Innovationsidén våren 2022

Programmet årliga breda utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där små och medelstora företag och kommuner kan söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet.

I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

I utlysningen kunde man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Innovationsidén våren 2022

Neo4 Interior Designer – gör inredningsval i nyproduktionsbostäder utifrån miljöpåverkan!
Pontus Jakobsson, Sightline Vision AB

Metodutveckling LEVA – LandskapsEkologisk VerksamhetsAnsats – Omställning med landskapsperspektiv
Kristina Kvamme, Jakobi Sustainability AB

Objektorienterad selektiv rivning för cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan
Agnes Nagy, Högskolan i Borås

Geografisk Tillgänglighet – stöd för robust planering av kommunal service
Sara Wiman S, Geografiska Informationsbyrån AB

Bedömningsverktyg för sulfidjordar – affärs- och prismodeller
Sandra Frosth, Ecoloop AB

Kartportal för geodata om hälsa, säkerhet och olycksrisker för fysisk planering
Fredrik Nystedt, Briab Brand och Riskingenjörerna AB

Praktisk implementering av robotiserat murande
Henrik Malm, FOJAB arkitekter AB

Reflow - Visualisering av stadens dolda resursflöden
Rebecka Lennartsson, Stockholms stad

ParkingAid
Ludwig Jörgensborg, ParkingAid AB

Uppdaterad den