Händer i luften

Vad innebär coachningserbjudandet?
Det här är en möjlighet att testa din idé på personer från vår coach-pool med erfarna experter med olika kompetenser och inriktningar. Den idé som du vill diskutera kan till exempel ha fokus på en teknisk lösning, en process eller en ny affärsidé. Du kan ha önskemål om att bolla frågor om marknadens behov, ekonomi, konkurrenter, teknik eller annat.

Varför är det bra att träffa coacherna?
Det stärker dig i utvecklingen och presentationen av din idé och ger dig möjlighet att få frågor om det som du kanske ännu inte har tänkt på. Du får också möjlighet att ställa specifika frågor till coacherna.

Vem kan söka?
Det här stödet är kopplat till utlysningen Innovationsidén. Vi vänder oss särskilt till dig som inte har så stor vana av att söka projektfinansiering och utvecklingsbidrag. Stödet ska främst gå till små och medelstora företag och till små och medelstora kommuner.

När och hur söker man?
Du kan söka coachning när som helst under året, även om stödet är kopplat till utlysningen Innovationsidén som administreras inom programmet Smart Built Environment. Innovationsidén öppnar för ansökningar två gånger per år, och det är bra att söka coachning i god tid innan utlysningarna stänger.

Du fyller i anmälningsformuläret, och beskriver kort vad din idé handlar om, vad du har för avsikt att göra och vad du vill diskutera med coacherna.

Vi tar emot din ansökan och skickar dig besked om du får ansökan beviljad och om vi har matchat dig med några coacher. Normalt deltar tre coacher vid varje coachningstillfälle.

Hur går mötet till?
Coachningstillfället är digitalt. Du och coacherna träffas under cirka 1,5 timme. Du presenterar din idé - och får frågor och input i ett rådgivande samtal med coacherna!

Ett par dagar efter mötet får du en skriftlig sammanfattning med coachernas feedback. Den kan du ha nytta av när du så småningom ska skriva din formella ansökan till Innovationsidén.

Sekretess
Coacherna har skrivit på sekretessavtal så du som söker coachningshjälp kan vara säker på att idén inte sprids vidare. De coacher du har kontakt med kommer inte vara involverade i bedömningen av din ansökan till Innovationsidén.

Våra coacher
Vi har cirka 30 erfarna experter tillgängliga för coachuppdraget. De har lång erfarenhet och olika kompetenser inom bland annat digitalisering, byggteknik, materialkunskap, ledning av både små och stora företag, kommunal förvaltning, organisation, hållbarhet, arkitektur, stadsutveckling med mera.

Här anmäler du ditt intresse för ett coachningstillfälle

Så här går det till. Träffa två av våra coacher!