Smart Built Environment genomför en större utlysning årligen. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men är generellt breda och stora och omfattar programmets fyra temaområden.

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Nästa omgång av Innovationsidén beräknas öppna under hösten 2022.

Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.