Årlig utlysning för ett hållbart samhällsbyggande genom digitalisering

I Smart Built Environment genomför vi årligen en större utlysning. Utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det tematiska innehållet i utlysningarna varierar. Utlysningarna är generellt breda och stora och omfattar programmets fyra temaområden.

Innovationsidén – utlysning för lösningar i små och medelstora företag och kommuner

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén. Här kan du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Målgruppen för utlysningen är små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Strategiska projekt bidra till programmets effekter

Inom programmet temaområden drivs strategiska projekt som bidrar till att nå programmets effekter och mål. Projekten initieras genom en öppen process och vi välkomnar ett brett deltagande i projekten.