Aktuell utlysning

30 miljoner till digitalisering och industrialisering för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen öppnar den 12 november 2019 och stänger den 5 februari 2020. Utlysningen omfattar programmets alla fyra temaområden.

Med start 2019 genomför Smart Built Environment en större utlysning årligen, i stället för som tidigare flera mindre utlysningar. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det blir också tydligt och förutsägbart för de sökande med denna regelbundenhet. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir jämfört med tidigare år generellt bredare och med mer medel att söka.

Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.