Smart Built Environment genomför en större utlysning årligen. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir generellt breda och stora.

Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.