Kommande utlysningar

Den årliga utlysningen öppnar i november 2021.

Smart Built Environment genomför en större utlysning årligen. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de är generellt breda och stora.

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där du kan söka medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet

Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.