Har du en projektidé som passar Smart Built Environments effektmål? Då kan du kan du ansöka om medel i en av våra öppna utlysningar.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

I Smart Built Environment genomför vi årligen en större utlysning. Utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det tematiska innehållet i utlysningarna varierar. Utlysningarna är generellt breda och stora och omfattar programmets fyra temaområden.

Innovationsidén

Två gånger om året, vår och höst är utlysningen Innovationsidén öppen. Projekten här ska ge lösningar i små och medelstora företag och kommuner. Även större organisationer kan söka medel, men i ansökan ska det framgå tydligt hur små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Vi erbjuder ett coachningsstöd till dig som vill vässa din projektidé.

Strategiska projekt

Inom programmet temaområden drivs strategiska projekt som bidrar till att nå programmets effekter och mål. Projekten initieras genom en öppen process och vi välkomnar ett brett deltagande i projekten.