Med start 2019 genomför Smart Built Environment en större utlysning årligen, i stället för som tidigare flera mindre utlysningar. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det blir också tydligt och förutsägbart för de sökande med denna regelbundenhet. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir jämfört med tidigare år generellt bredare och med mer medel att söka.

Under 2019 kommer dock programmet att hålla två utlysningar, dels en på våren (som stängde den 29 april och där de sökande får besked i augusti 2019), dels en som öppnar i november.

Inom programmet bedrivs också strategiska projekt inom inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.