Värdekedjor, incitament och affärs- respektive verksamhetsmodeller hänger ihop och behöver studeras och utvecklas för att kunna utnyttja kraften i digitalisering och industrialisering. Området hanterar även frågor kring aktörsroller, kompetenser, arbetssätt och organisering av projekt och processer. Detta hänger också ihop med frågorna om upphandling och avtalsjuridik inom temaområdet ”Informationsinfrastruktur”.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Juridik och organisation och Affärsmodeller.