Hela programmet syftar förvisso till att ta fram ny kunskap, men ett särskilt fokus läggs här på att samordna akademin för behovsidentifiering och effektanalys inom programmet, samt att bygga ny kunskap inom området. Området kopplar också till hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Forskningsplattform och Kunskapslyft.