Området fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar, gärna med disruptiva inslag. Vi ska attrahera fler aktörer inom sektorn till att bidra men vi vill också både engagera startup-företag och ta inspiration från andra sektorer.

Vill du veta mer om temaområdet? Hör av dig till temaledaren Jenny Andersson, jenny@eximoenvironment.se eller telefon 072-963 42 29.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Innovationslabb och Nya tillämpningar.