Läs en intervju med temaledare Petra Jenning

"Vi behöver utforska framkanten av ny teknologi"

Området fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar, gärna med disruptiva inslag. Vi ska attrahera fler aktörer inom sektorn till att bidra men vi vill också både engagera startup-företag och ta inspiration från andra sektorer.

Se projekt inom temaområde Innovationer och nya tillämpningar