Även juridiska frågor kopplade till fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår liksom upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande av digitalisering. Områdets karaktär är strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv.