Värdekedjor, incitament och affärs- respektive verksamhetsmodeller hänger ihop och behöver studeras och utvecklas för att kunna utnyttja kraften i digitalisering och industrialisering. Området hanterar även frågor kring aktörsroller, kompetenser, arbetssätt och organisering av projekt och processer. Detta hänger också ihop med frågorna om upphandling och avtalsjuridik inom temaområdet ”Informationsinfrastruktur”.

Området är under uppstart våren 2020. Den 8 april 2020 hålls en online-workshop där du får möjlighet att bidra med tankar och idéer kring vad Smart Built Environments temaområde Värdekedjor och affärsmodeller bör inriktas mot.

Är du intresserad av att bli projektledare för en av de projektförslag och insatsområden som kommer att bedrivas inom temaområdet? Hör av dig till processledaren Cristina Lázaro, cristina.lazaro@planbab.com eller telefon 072-207 71 16.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Juridik och organisation och Affärsmodeller.