Området fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar, gärna med disruptiva inslag. Vi ska attrahera fler aktörer inom sektorn till att bidra men vi vill också både engagera startup-företag och ta inspiration från andra sektorer.

Temaområdet är under uppstart våren 2020. Den 30 mars hålls en öppen workshop kring vilka strategiska projekt inom temaområdet Innovation och nya tillämpningar som Smart Built Environment bör satsa på under programperioden år 2020–2021.

Är du intresserad av att bli projektledare för några av de satsningar som kommer att föreslås? Hör av dig till processledaren Jenny Andersson, jenny.andersson@venn.se eller telefon 072-963 42 29.

Projekt inom temaområdet

Från åtta fokusområden till fyra temaområden

Temaområdet motsvarar ungefär de tidigare fokusområdena Innovationslabb och Nya tillämpningar.