Det föreslagna projektet avser att vidareutveckla en disruptiv och digital affärsmodell med inriktning på byggande av småhus som har implementerats av företaget AC hoice, i samarbete med kompetensallians bestående av industriaktörer samt forskare vid Lunds tekniska högskola (LTH) samt Danmarks tekniska universitet (DTU). Affärsmodellen vill transformera svenskt småhusbyggande genom att ta lärdom av verifierade hypoteser och erfarenheter från andra sektorer. Affärsmodellen är internationellt unik, använder avancerad underliggande digital teknik och ifrågasätter en del av byggsektorns allmänt givna sanningar.

I nuläget har affärsmodellens underliggande delar etablerats, samverkan med erforderliga kompetenser finns liksom med ekonomiskt uthålliga partners, mjukvarupatent har beviljats och ytterligare patentansökningar avseende mjukvara är under internationell behandling i Europa, USA samt Kina. Totalt har tre enplanshus byggts och löpande använts i utvecklingen.

Ansökan avser vidareutveckling till TRL 7 av affärsmodell, inklusive demoprojekt och validering, avseende kundmedverkan med hjälp avancerad konfigurering utgående från massproducerade block, byggsystem, sammanhållen informationsprocess samt användning av robotar på byggplatsen. Viktiga målsättningar:

  • Samlat grepp om processen, inkluderande kundmedverkan, byggsystem, projektering
  • Produktionsplanering- och beredning samt byggande
  • Digitaliserad kundmedverkan med flexibla lösningar/byggsystem för 80 % av kundens önskemål
  • Digital produktbestämning med direkt koppling mellan byggsystem och byggande
  • Förbättrad effektivitet och reducerat klimatavtryck

Förbättrade arbetsvillkor som främjar jämställdhet och minskar risken för olyckor och arbetsskador Ambitionen är att sökande parter därefter kommersialiserar resultaten Ambitionen är även att projektet ska inspirera ett brett spektrum av aktörer och därmed ge impulser till grundläggande förändringar i samhällsbyggnadssektorn i stort, dvs inte enbart inom småhusbyggandet.

Fakta

ID: U9-2021-11
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Ronny Andersson, AChoice AB