Läs mer om resultatet

Ett viktigt första steg att chefer explicit uppmuntrar de nyutexaminerade att ta initiativ till att visa mindre teknikmogna kollegor hur digitala verktyg kan användas, det vill säga att de nyutexaminerade får ”leda kon till vatten och milt doppa huvudet”.

Nyutexaminerade studenter har visat sig utgöra en möjlig källa till en ökad digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen. Det har konstaterats att anställning av nyutexaminerade studenter utgör ett av de tre viktigaste sätten för att stödja innovation, tillsammans med införandet av ny teknik och en utveckling av förmågan att dra nytta av ny teknik. Men att dra nytta av denna potential är lättare sagt än gjort. Med ett institutionaliserat förändringsmotstånd i branschen och en kultur som upprätthåller ”status quo” så är det svårt för byggföretagen att gå från ord till handling.

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur organisationer inom samhällsbyggnadssektorn kan dra nytta av potentialen hos nyutexaminerade för att främja en digitaliseringsdriven innovation.

Studien har ett kvalitativt angreppssätt och kombinerar intervjuer och fokusgrupper med nyutexaminerade studenter och chefer inom byggbranschen. Tillvägagångssättet är skräddarsytt för att förstå deltagarnas handlingar och tankesätt, och därigenom lämpligt för att förstå vilka metoder och strategier som byggföretagen har (eller inte har) för att dra nytta potentialen hos nyutexaminerade.

Genom studien strävar vi efter att förstå hur befintliga tankesätt kan omvandlas av de nyexaminerades förmåga att använda digital teknik. Studien genomförs i nära samarbete med medlemsföretagen i Jönköpings läns byggmästareförening (JLB). JLB:s styrelse fungerar som projektets referensgrupp för att förankra projektets praktiska relevans, samt för att möjliggöra en snabb återkoppling och spridning av resultaten.

Slutrapport

Fakta

ID: U5-2018-02 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Henrik Linderoth