Med fokus på förbättrad interoperabilitet mellan aktörer som verkar i branschens cirkulära ekonomi, skapar projektet förutsättningar för högre resursutnyttjande och flexiblare affärsmodeller. Det sker genom vidareutveckling och tillämpning av resultat från tidigare projekt och genom samverkan med andra initiativ.

Med helhetssyn på digitaliserad inventering – av avfall, för återvinning och för återbruk – påvisar vi ökad effektivitet och förbättrat informationsutbyte. Detta leder till en mer hållbar förvaltning av tillgångar i den byggda miljön.

Fakta

ID: U9-2021-10
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Robert af Wetterstedt, Bjerking