Syntesrapporter gällande 2016-2018

Inom kort presenteras även syntes gällande Livscykelperspektiv

Slutrapport: Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC (U4-2017-04). Objektshubb med
funktionsklassade byggdelar – en saknad pusselbit i BIM

Slutrapport: Livscykelperspektiv, Kommunikation och Kunskapsuppbyggnad

Slutrapport: Arkitektens roll – design form och LCA

Slutrapport: Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn

Slutrapport: SOL:AR – Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

Webbversionen av rapporten saknar bilagor. Om du vill ha rapporten i dess helhet går det bra att skicka ett e-post till info@smartbuilt.se.

Slutrapport: Typning som komplement till klassning

Slutrapport: Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

Slutrapport: Nationell påverkansplattform för ökat deltagande i europeiska ramprogrammen inom området Smart Built Environment

Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden, U4-2017-07

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling, U2-2016-03

Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö, U3-2017-02

Presentationer från fokusområde Helhetsperspektivets resultatkonferens den 17 januari 2019

S-2018-01 Förstudie IoT-standarder bygg

Rapporten (inklusive den automatgenererade bilagan) bygger på en formell UML-modell, skapad i open source-verktyget Papyrus (ingår i Eclipse-familjen av utvecklingsverktyg, se https://www.eclipse.org). Modellfilerna är tillgängliga på begäran som underlag för eventuellt vidare arbete.

Generiska mätmetoder: Resultatöversikt mätning 1

U2-2016-04 Effektivare informationshantering med i-leveranser

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen. Slutrapport april 2018. Policy Impact på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, med stöd av Smart Built Environment

S-2016-03 Smart planering för byggande (Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov) Projektledare Elisabeth Argus

Rapporter från projektet finns samlade här

S-2016-05 Hinder att överbrygga. Projektledare Martin Erlandsson

S-2016-08 Repeterbar rutin för test och verifiering i skarpa byggprojekt. Projektledare Ylva Berner


U1-2016-01 Testbädd steg 1: VALLA Coach. Projektledare Lars Stehn


U1-2016-02 Testbädd steg 1: GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster - förstudie. Projektledare Christel Carlsson


U1-2016-03 Testbädd steg 1: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln. Projektledare Väino Tarandi


U1-2016-04 Testbädd steg 1: Rosendal Digital. Projektledare Lydia Karlefors


U1-2016-05 Testbädd steg 1: Standardiserade digitala informationsleveranser. Projektledare Robert af Wetterstedt


U1-2016-06 Testbädd steg 1: Från spill till specialisering - Testbädd för uthålligt byggande i trä. Projektledare Linda Nyström

S-2015-03 Begrepp och klassifikation BSAB 2.0. Projektledare Julie Gunnarsson

S-2015-02 Kartläggning av industriella processer. Projektledare Niclas Andersson