Om fokusområde Livscykelperspektiv

Syftet med fokusområdet är att integrera livscykelperspektiv, LCC och LCA, i samhällsbyggandets informationsstrukturer och processer för att få ökad effektivitet av den byggda miljöns hela livscykel.

Projekt