Om fokusområde Kunskapslyft

Syftet med fokusområdet för kunskapslyft för digitala processer är att bidra till att hjälpa företag och organisationer att utvecklas genom kunskapslyft och förändring av organisationernas invanda arbetssätt.

Projekt