Projektet är en del av Forskningsplattformen

Forskningsplattformen innehåller tre delar: * Mätmetoder och återkommande mätningar av programmets effekter * Akademiska kurser för doktorander och för näringslivet * Strategiska forskningsprojekt inom några utpekade områden Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet är ansvarig för Forskningsplattformen.

Målen med detta projekt är att:

 • Att ta fram vetenskapligt grundade metoder och mätetal för att mäta och analysera
  utfallet av projekt och aktiviteter av digitalisering och industrialisering
  genomförda inom Smart Built Environments mål och effektlogik.
 • Att ta fram en plan för mätningar genom att lägga upp rutiner för datainsamling
  och genomföra mätningarna
 • Att analysera och utforska konsekvenser och aktioner tagna av företag och
  organisationer samt hur förutsättningar, mekanismer, och krav på regelverket
  förändras på policynivå.

Projektledare är Annika Moscati, Tekniska högskolan i Jönköping, i team med Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet.