Resultaten från den första mätning presenterades i rapporten ”Generiska mätmetoder: Resultatöversikt mätning 1”, författad av projektledarna Annika Moscati, tekniska högskolan Jönköping och Susanne Engström, Luleå tekniska universitet.

Det övergripande syftet med projektet kvarstår: att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environment effektlogik.

Eftersom intentionen med projektet är att det ska löpa parallellt över Smart Built Environments programperioder, för att därigenom kunna visa på de resultat som uppnås inom programmet, kommer både Smart Built Environment som program tillsammans med dess parter att dra nytta av de resultat som framkommer i projektet. Men resultaten av projektet kommer inte enbart programmet parter till del. Genom att påvisa lyckade utfall av digitalisering och industrialisering, kommer även de aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som inte är parter i programmet, att kunna se lyckade exempel på digitalisering och industrialisering.

Fakta

ID-nr: S-2019-02Beviljat i: Strategiska projekt hösten 2019Projektledare: Annika Moscati, tekniska högskolan Jönköping och Susanne Engström, Luleå tekniska universitet