Projektets syfte är att skapa förståelse för kunskapsspridningens premisser i den aktuella kontexten. Med detta menar projektledningen de unika förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns för att nå ut till bredden av aktörer inom svenskt samhällsbyggande med den stora mängd kunskap som genereras inom Smart Built Environment.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att utifrån en kunskapsspridningsansats föreslå metoder, modeller eller praktiker för att på ett effektivare sätt förbättra förutsättningarna för att på bredare front nå ut med den kunskap som genereras inom Smart Built Environment.

Slutrapport

Fakta

ID: S-2020-11
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mattias Jacobsson, Tekniska Högskolan i Jönköping