Digitala inslag finns redan idag i ingenjörsutbildningarna, men det saknas ett samlat grepp som underlättar samhällsbyggnadsingenjörers förståelse för de möjligheter som digitalisering kan medföra i sammanhållna processer. Högskolan riskerar därför att återskapa ett tankemönster som utgår från traditionella roller och affärsmodeller.

I projektet utvecklas en Arbetsmodell, etableras en Digitaliseringsgrupp och skapas en Roadmap för att ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på ett kvalitetssäkert sätt ska kunna driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete, med implementering av digitaliseringsfrågor i utbildningen.

Projektet genomförs inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU) som samlar Chalmers, KTH:s, LTH:s och LTU:s utbildningar inom samhällsbyggnad. SBU har ett väletablerat samarbete med samhällsbyggnadssektorns representanter och är därför ett effektivt forum för att hantera projekt som är angelägna för sektorn. Högskoleingenjörsutbildningar utanför SBU bjuds in till projektet. Projektet kommer även att hämta influenser från andra branscher och internationella aktörer, som ligger före samhällsbyggnadssektorn i digitalisering.

Projektets huvudsakliga resultat blir att skapa en medvetenhet och beredskap för att inkludera digitaliseringsfrågor på svenska ingenjörsutbildningar. Framtidens ingenjörer inom samhällsbyggnad blir rustade för att hantera möjligheter och risker med digitalisering ur ett tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Fakta

ID: U5-2018-04 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Hans Bagge, Lunds universitet