Läs mer om projektet

Nu kopplar vi upp byggplatserna är en gästkrönika på myloc.se av Martin Rudberg, professor vid Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

I Uppkopplad byggplats ska byggplatser och deras försörjningskedjor kopplas upp. Med start till sommaren 2018 kommer minst fyra byggplatser kopplas upp samtidigt som det dagliga arbetet pågår. På dessa byggplatser kan de medverkande aktörerna gemensamt testa och utvärdera digital teknik. Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Projektet har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Ett trettiotal organisationer från olika delar av bygg- och IKT-branscherna deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, BoKlok och Cementa kommer att upplåta bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Bland IKT-företagen som deltar genom att tillhandahålla olika digitala lösningar kan nämnas Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

-- Under 2018 kommer det första testerna att genomföras med det långsiktiga målet att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. I förlängningen kommer detta att korta byggtider och öka produktiviteten samt minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan, säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats och fortsätter:

-- Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utveckling och att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller och en generellt sett ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen.


Projektledare är Martin Rudberg, Linköpings Universitet. Du når honom på 013-28 15 66