The Futures We Build
Visioner för framtidens hållbara samhällsbyggande

Hur ser samhällsbyggandet ut när målen i Agenda 2030 förverkligats? Hur fungerar och organiseras sektorn? Vilka framtider arbetar vi för och vilka steg måste vi ta på vägen?

Viktiga datum

Vi kallar projektet för "The Futures We Build", och vi söker dig som vill bidra med din kompetens.

Intresseanmälan för lag är öppen: 1 februari - 31 mars 2024
Lagen utses: 26 april 2024
Synkronisering med projektledaren: 26 april - 4 juni 2024

Läs mer och anmäl dig här!

‘The Futures We Build’ bjuder in tvärvetenskapliga team att skapa visioner för en hållbar byggd miljö i Sverige. Visionerna inspirerar aktörer i sektorn och stödjer dem att samarbeta och transformera sitt arbete.

Visionerna stödjer sektorns aktörer att nyttja digitaliseringen och uppfylla våra gemensamma mål. Att mildra och anpassa oss till klimatförändringar, främja hållbar stadsutveckling, säkerställa tillgång till bostäder och infrastruktur samt skapa inkluderande samhällen.

Engagera dig i projektet – projektledaren berättar

Vi söker tvärvetenskapliga team

Vi söker tvärvetenskapliga team om 5-8 personer bestående av bland annat arkitekter, stadutvecklare, hållbarhetsexperter, ingenjörer och konstnärer. Vi tror att de fruktbaraste visionerna skapas i samarbete mellan människor med olika bakgrunder och från olika discipliner.

För att kunna delta i projekt behöver teamledaren vara mantalsskriven i Sverige. Övriga deltagare i teamet kan ha internationell hemvist. Som internationell deltagare kan du inte ta del av finansierande medel. Internationella konsulter kan ta del av projektmedel.

Processen

En jury väljer ut de tre team som ska skapa visioner med fokus på en utmaning som hindrar sektorn att nå målen i Agenda 2030.

Teamens arbete pågår från juli 2024 till december 2024 och har ansvar för att ta fram sina visioner. Teamen får också stöd och ledning, inspirationsföreläsningar, möten med nyckelaktörer inom svensk samhällsbyggnadssektor, utbildning i foresight och andra verktyg för att skapa kraftfulla framtidsvisioner.

De slutgiltiga visionerna presentera i januari 2025, som teamens sista aktivitet.

Visionerna ger sedan innehåll till en serie workshops under vintern/våren 2025. Dessa möten samlar nyckelaktörer inom och utanför sektorn och allmänheten. Här diskuteras framtiden för samhällsbyggnadssektorn och nästa steg för att uppnå önskad effekt.

Fakta

ID: S-2023-4
Beviljat i: Strategiska projekt 2023
Projektledare: Reeta Hafner och Rebecka Nilsson, Media Evolution Southern Sweden AB