En växande världsbefolkning leder till ett ökat behov av färskvatten. Med ojämn global fördelning, klimatförändringar och åldrande rörledningsinfrastruktur, kommer vattenverken att möta en komplex utmaning samtidigt som de behöver byta ut och underhålla sitt vattendistributionsnätverk.

Digitala lösningar kan stötta vattenproducenter i utmaningen genom att öka den digitala mognaden för automatiserad datahantering och beslutsstöd. Utvecklingen av smarta och robusta övervakningstekniker, tillsammans med en omfattande undersökning av förfallet av- och system för underhållsstyrning av dricksvattenledningsrör i samband med åldrande infrastruktur, är nödvändigt för att säkerställa en lång och problemfri drift.

Projektet SMART-Infra arbetar med att påskynda den digitala transformationen inom dricksvattendistribution genom att utreda vilka data som ska mätas och hur dessa data ska hanteras.

Övervakningstekniker ska utvärderas med avseende på infrastruktur, hälsa och prestanda. Tekniker ska förstärktas av anpassade AI-verktyg. SMART-Infras vision är att stödja dricksvattenproducenter i att:

  1. Bedöma skicket av deras infrastruktur,
  2. Förutse störningar i nätverket orsakade av materiella fel eller minskad vattenkvalitet
  3. Välja det optimala materialet för en given applikation

SMART-Infra stödjer FN:s hållbarhetsmål på vattenverken genom att bidra med kvalitet, pålitlighet, hållbarhet och motståndskraft hos infrastrukturen genom uppgradering av teknikfunktioner och ökad effektivitet av resursanvändning. SMART-Infra samarbetar med hela vatten-värdekedjan och främja internationellt samarbete genom dess konsortium, dess referensgrupp och dess spridningskanaler där alla vattenaktörer är representerade på nationella och internationella nivåer.

Fakta

ID: U9-2021-6
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Charlotta Obitz, Rise