VALLA Coach är en mobil testbädd för så kallade vallning - mätning, coachning och analys - ute på fältet (kommer ut till projekten). Den ska stötta företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder för ökad produktivitet, säkerhet samt sänkt miljöpåverkan. Metodiken bygger på vetenskapliga ansatser för produktionseffektivisering, metodutveckling, digital visualisering och träning samt coachning.

Mer information finns projektets webbplats

Syftet i steg 2 är att bygga upp VALLA-metodiken genom vallning av fem husbyggnadsprojekt. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-års period och därför organiseras VALLA coach som en centrumbildning på Luleå tekniska universitet (LTU). En centrumbildning är en särskild organisationsstruktur ledd av en styrelse med företag i majoritet för nära samverkan mellan LTU, i samverkan med andra universitet, och näringslivet. VALLA coach kommer att bli öppen för användare utanför centrumbildningen reglerat av separata projektavtal som godkänns av styrelsen.

VALLA Coach framtida användare medverkar aktivt i realiseringen i steg 2 genom att metodiken utvecklas genom vallning på NCC, Veidekke, Ikano Bostad och BoKlok. VALLA coach är lokaliserad på byggarbetsplatsen.

Funktionaliteten delar testbädden i två delar:

  1. En del för mätning, simulering, visualisering och uppföljning d.v.s. tjänsten att för företag att definiera, parametrisera och mäta enskilda arbetsmoment kopplat till en byggnadsdel eller en komplettering (t.ex. detaljerade rörelser med sensorer)
  2. En del för coachning av operativ personal med fokus på samverkan och visualisering för att skapa ett effektivt flöde och digital träning.

Affärsmodellen i Steg 2 utgår från projektfinansiering och rak medlemsavgift. Förslag på affärsmodell efter steg 2 är en kommersialisering där intäktsmodellen består av prenumeration, projektfinansiering och certifiering.

Projektet blev beviljat medel i utlysningen Testbäddar steg 2, december 2016.

Projektledare är Kajsa Simu, NCC.

Fakta

ID: U2-2016-06 Beviljat i: Utlysning 2 2016