Digitalisering förändrar tillverkningsindustrin i grunden och påverkar industrisektorer på olika sätt och i olika takt. Förändring genom digitalisering sker i form av tillverkningsmetoder anpassade till automatisering, individualisering och snabba informationsflöden tillsammans med 3D-print (3DP).

Inom materialutveckling för 3DP och digital tillverkning finns idag ett stort internationellt intresse där svensk skogsnäring och byggindustri tillsammans kan vara föregångare i att utnyttja material baserade på träråvara och dess komponenter (cellulosa, hemicellulosa, lignin m.fl.) på nya sätt. Vi vill också stärka den testbädd för digital tillverkning som idag finns vid Sliperiet, Umeå Universitet, och knyta denna närmare den test- och demoinfrastruktur för bioraffinaderitutveckling som finns i regionen såsom SP Processum, Örnsköldsvik.

Slutrapport Från spill till specialisering

I februari kom slutrapport för Från spill till specialisering.

Projektet utgår från en genomförd omvärldsanalys inom området dels genom den nationella forsknings- och innovationsagendan om additiv tillverkning som initierades av Umeå universitet och som tagits fram tillsammans med flera aktörer. Dels genom ett större regionalfondsprojekt + Project som startade hösten 2015 med huvudmålet att bygga ett starkt forsknings- och innovationsområde och regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik.

Projektet ska identifiera och testa ett mindre antal tänkbara produktionskedjor från skogsråvara till individanpassad produkt där utgångspunkten är identifierade behov och produktdesign för att lösa dessa.

Projektet fick medel i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Linda Nyström, Umeå Universitet.

Fakta

ID: U1-2016-06 Beviljat i: Utlysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt 2016 Projektledare: Linda Nyström