Syftet är att stimulera dialog mellan de som har idéer eller driver projekt inom Smart Built Environments område, och de som har resurser eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Dialogen kan handla om alla typer av idéer som faller inom ramarna för Smart Built Environment, men extra fokus ska läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer.

Swedish Testbeds

Portalen Swedish testbeds är resultatet av projektet.

Definitionen av en testbädd inom Smart Built Environment lyder ”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Projektgruppen består av Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, ICT Urban Arena, WSP, KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

Projektet löper under perioden december 2016 till juli 2018.

I juni 2017 gick projektet in i fas 2 som är en utökning av det pågående projektet för att skapa en virtuell mötesplats och portal för dialog mellan behovs- och idéägare och testbäddsägare. I denna andra fas kommer en portal att byggas och lanseras utifrån den behovsanalys som tidigare är genomförd i projektets första fas. Projektets resultat blir en viktig pusselbit i den infrastruktur som programmet nu bygger och har en ambition att kopplas ihop med regeringens satsning ”Testbädd Sverige”.

Slutrapporter

Fakta

ID: S-2016-04 (Fas 1), S-2017-06 (Fas 2) Beviljat i: Strategiska projekt Smart Built Projektledare: Thomas Sundén, Sustainable Innovation