Testbädden i steg 2 utgörs av ett antal komponenter för import/export av BIM och geodata, en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv.

En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standarder för informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsprojekt som Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt för "Standardiseringsbehov för BIM (CoClass)" och "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygg-lov".

Projektet består av ett antal arbetspaket (AP), där utvecklingen av testbädden (AP1) skett med hjälp av ett antal tillämpningsprojekt för digitalisering av plan- och bygglovsprocessen (AP2), visualisering av 3D-fastigheter (AP3) samt BIM i produktionen med planering, simulering och produktionsuppföljning med hjälp av ”Internet of Things”–teknologi (AP4).

Testbädden kommer att knytas till Centrum för Byggeffektivitet vid KTH för att få en oberoende akademisk koppling och också kunna verka kommersiellt.

I relation till effektmålen för utlysningen kommer testbädden att:

  • öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder
  • bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggnadsprocesser
  • stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv
  • kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö.

Projektet blev beviljat medel i utlysningen Testbäddar steg 2, december 2016, startade i januari 2017 och avslutades med ett seminarium den 20 november 2019.

Deltagare i projektet

Projektledare: Väino Tarandi, KTH. Delprojektledare: Torbjörn Holm, Eurostep, Lars Harrie, LU, Jenny Paulsson, KTH, och Thomas Olofsson, LTU.

Medverkande företag/organisationer: KTH, LTU, LU, Chalmers, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, Trafikverket, Mölndal stad, Stockholm stad, Malmö stad, Helsingborg stad, Eurostep, Triona, Trimble (Vinnova), Agency 9, Logiq/Finfo, NCC, Tyréns, Cementa, och Betongindustri.

Rapporter

Rapport U2-2016-08:1
AP1:1 Informationsarkitektur för det byggda samhället

Rapport U2-2016-08:2
AP1:2 Verktyg för konvertering mellan BIM och stadsmodeller

Rapport U2-2016-08:3
AP2 Utbyte av information mellan kommun och entreprenör

Rapport U2-2016-08:4
AP3 Visualisering av 3D-fastigheter

Rapport U2-2016-08:5
AP4 Produktionsstyrning av platsgjuten stomdrift

Presentationer

AP1 Testbäddens plattform

AP2 Byggföretagets informationsutbyte med kommunen

AP3 3D-visualisering fastigheter

AP4 BIM för produktionsstyrning av platsgjutna betongkonstruktioner


Kontakt:

Projektledare Väino Tarandi, KTH Tel: 070 722 43 88

Fakta

ID: U2-2016-02 Beviljat i: Utlysning Testbäddar steg 2, 2016 Projektledare: Väino Tarandi, KTH