Resultat

Slutrapporten är skriven av Johan Silfwerbrand

Bropelare är nästan alltid gjutna i betong. Det gäller såväl betong- som stål-, trä- och samverkansbroar.

Kraven på en bropelare är höga; de handlar om krav på dels den färdiga pelaren (bärförmåga, stadga, beständighet, estetik), dels produktionen (gjutbarhet, ekonomi, klimatavtryck, arbetsmiljö).

Traditionellt gjuter man betongpelare i en temporär form av stål eller trä. Formbyggandet tar tid, kostar pengar och formen kan inte alltid återanvändas. Ett alternativ är kvarsittande form och här finns det erfarenheter med kvarsittande stålformar.

Här vill vi gå vidare och undersöka ett modernt alternativ, nämligen 3D-utskriven betong som utgör form vilken därefter fylls med självkompakterande betong (SKB).

Syftet med denna förstudie är att:

  1. Undersöka förutsättningarna för att gjuta betongpelare i kvarsittande pelarform av 3D-utskriven betong genom att söka besvara några av ett tiotal forskningsfrågor som identifierats nedan
  2. Utarbeta ett projektförslag med ett detaljerat provningsprogram med utgångspunkt i förstudien och dess forskningsfrågor.

Det handlar bland annat om recept för 3D-utskriven betong och SKB, vidhäftning, armering, formtryck, beständighet, arkitektoniskt uttryck och robotteknik. Metodiken omfattar litteraturstudier, studiebesök, intervjuer samt program- och rapportskrivning. Projektet utgör ett samarbete mellan KTH (sökande), LTU, Betongindustri och ConcretePrint.

Fakta

ID: U9-2021-21
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Johan L Silfwerbrand, Kungliga Tekniska Högskolan