Projektet avser verifiera att ett nytt och innovativt arbete med information och informationsstrukturer (BIM) kan bidra till ett långsiktigt hållbart byggande, genom att uppnå projektmålen:

  • nå största möjliga värde för slutanvändare
  • inkludera förvaltningsaspekter redan i planering och projektering
  • minska byggtiden
  • minska den långsiktiga miljöpåverkan
  • minska byggkostnaderna.

Västfastigheter arbetar med en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (TBS), på Östra sjukhusets tomt i Göteborg. Projekt har som mål att bygga ett barnsjukhus i världsklass. För att nå maximalt värde för slutanvändarna, både avseende miljön i den färdiga byggnaden och ett snabbt och effektivt utförande, kommer man att arbeta på ett nytt och innovativt sätt med information och informationsstrukturer, vilket i projektet kallas för BIM-nyttor.

Genom att hantera projektets information på ett strukturerat och överskådligt sätt klarar projektet av att bygga och projektera samtidigt, vilket ger projektet en kortare total byggtid, enligt tidplan totalt cirka 4,5 år (minskning med 25 %). Man avser även inkludera förvaltningsaspekter i BIM-processen redan när man planerar och projekterar byggnaden. Dessutom kan man genom visualisering göra resultatet tillgängligt för patienter och personal på förhand och därmed på ett helt nytt sätt ge möjlighet att följa och påverka processen vilket förväntas leda till ett bättre slutresultat, där byggnaden stödjer verksamhetens behov, både nu och i framtiden.

Beviljat i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Jenny Bratberg, Västra Götalandsregionen.

Fakta

ID: U1-2016-08 Beviljat i: Utlysning 1 - Testbäddar/Verifieringsprojekt, 2016. Projektledare: Jenny Bratberg