Det finns mängder med problem som uppstår i samband med parkering, både i Sverige och internationellt.

ParkingAid är en tjänst som ska lösa de största problemen som uppstår vid parkering - svåra och krångliga parkeringsskyltar, vart lediga parkeringshus och laddstolpar finns samt vilket företag parkeringsavgiften ska betalas till. Appen innehåller dels den världsunika helautomatiska skanningsfunktionen, men är även unik eftersom det är den enda heltäckande appen som innehåller alla dessa funktioner, dessutom kommer appen att vara översatt till de 14 olika språk som man kan ta körkort på i Sverige.

I Sverige kan man ta körkort på 14 olika språk, Det är alltså inte ett krav att man ska kunna det svenska språket för att ta körkort. Dock är alla parkeringsföreskrifter på svenska och även i sifferform. Det här bäddar för ett problem för de som har tagit körkort för något språk annat än svenska, de turister som kör bil med sitt utländska körkort och även de med nedsättningar som tillexempel dyskalkyli som kan uppleva svårigheter av att tolka långa och osammanhängande parkeringsskyltar. Vi på ParkingAid anser att man misslyckats med integrationen med icke-svenskspråkiga när det kommer till bilkörning och körkort.

ParkingAid ska fungera som ett hjälpmedel för alla individer som känner att parkeringsföreskrifter är svårtolkade, laddstolpar och parkeringshus är svåra att hitta eller att man inte förstår till vilket företag som avgiften ska betalas till. Det ska alltså inte spela någon roll vem man är, parkeringen skall vara jämlik.

Appen kommer hela tiden att utvidgas med nya funktioner, dessa är dock de som är planerade för nuläget.

Fakta

ID: UI-2022-9
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Ludwig Jörgensborg, ParkingAid AB