Här läggs grunden för en digital plattform och marknadsplats där information om svensktillverkade möbler blir tillgängliggjorda via webbapplikation och API.

Pilotstudien undersöker villigheten och genomförbarheten inom möbelindustrin att etablera en digital plattform och marknadsplats för svensktillverkade möbler, med fokus på hållbarhet. Studien kartlade intresse och utmaningar för implementering av en sådan lösning.

Läs slutrapporten

Projektledare Emma Matton och David Karlsson

Genom att kombinera kvalitativa metoder med teknisk analys kunde projektet ge en mer heltäckande bild av de faktorer som påverkar utformningen och genomförandet av en digital plattform och marknadsplats för möbler, med särskilt fokus på hållbarhetsaspekter.

Resultatet visade på att föreskrivande led hade stort intresse för att enkelt få tillgång till och överblicka hållbarhetsinformation om möbler.

Inredningsarkitekterna uttryckte ett starkt intresse för att enkelt få tillgång till och överblicka hållbarhetsinformation om möbler. De framhöll dock att den stora utmaningen idag är att hantera återbruk av möbler. Dessutom betonade de att det finns många andra parametrar som påverkar valet av en specifik möbel. Det var därför avgörande att plattformen också kunde uppfylla andra behov som inredningsarkitekten har.

Nytta med digitalisering och tjänstefiering för möbelproducenter

Littri samlar och tillgängliggör information och data om möbler för offentlig miljö. Projektledarna vill att möbelproducenter ska omfamna digitaliseringens potential.

Läs en artikel där David Karlsson och Emma Matton berättar om resultaten.

Möbelproducenter var mer intresserade av plattformen som en marknadsplats för att synliggöra sina produkter. Intresset från producenterna för att aktivt underhålla informationen var lågt.

Projektet har identifierat att möbelproducenterna har en begränsad förmåga att dela information om möbler digitalt, då mycket av informationen delas genom fysiskt material. För att bemöta denna utmaning har tjänsten Möbelarkivet (https://mobelarkivet.se) påbörjats inom ramen för detta projekt. Tjänsten samlar och bearbetar information om möbler från producenter och strävar efter att hålla den relevant över tid.

Möbelarkivet ses som en viktig första byggsten för att underlätta digitalt flöde av möbelinformation i värdekedjan. Genom att erbjuda en centraliserad och standardiserad källa för möbelinformation kan tjänsten bidra till att öka medvetenheten om hållbara möbelalternativ och underlätta mer miljövänliga beslut i möbelvalet och nya tjänster i framtiden.

Fakta

ID: UI-2021-6

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Emma Matton, Littri AB