Målet är att i ett pilotprojekt lägga grunden för en digital plattform och marknadsplats där data och information om svensktillverkade möbler tillgängliggörs via en webbapplikation och API. Den förväntade användaren av denna plattform är aktörer som är i behov av att tillgå information om möbler och dess attribut för att i längden bidra till hållbara och väl gestaltade offentliga interiörer.

Interiören påverkar våra sinnen och vårt välbefinnande, men har också stor inverkan på miljön. En nyckelkomponent i alla interiörer är möblerna. Data och information om möbler och deras miljöpåverkan måste bli tillgängligare för framförallt inredningsarkitekter. De besitter kompetens som slår vakt kring gestaltningen när både återbrukat och nytt skall samspela. Men även kunder, andra tjänster och certifieringar behöver kunna tillgå möbelinformation för att kunna bidra till hållbara interiörer, längre livslängd på möblerna och ett minskat klimatavtryck.

Vi kommer under pilotprojektet undersöka möjligheten kring datainsamling för att kunna dela den mot olika aktörer. Vi har framförallt fokus på inredningsarkitekten då de har en nyckelkompetens och är en möjliggörare när det gäller att skapa och bidra till hållbara interiörer.

Fakta

ID: UI-2021-6

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Emma Matton, Littri AB