Sammanfattning

Slutrapport

Ta del av resultaten genom att läsa slutrapporten nedan.

Projektets syfte var att vidareutveckla en koncept för byggnation av cykelvägar i trä. Projektet tog plats inom en rad andra projekt kring samma ämne och fokuserade främst på tillverkning och digitalisering samt anpassning till kundernas behov. Målet var att projektera, tillverka och marknadsföra 10 trämoduler som kan sammanfogas till en Gång- och Cykelväg.

Projektets ambition var att använda testillverkningen för att utveckla olika verktyg och kunskap som kan sedan användas i ett kommersiellt projekt, samt skaffa ett lager av produkten som kan sedan användas i ett (pilot) projekt eller för att testa olika säljkanaler. De tillverkade modulerna ska dock först användas för att bekräfta de antagande angående produktens funktionalitet, för exempel kvalitet, friktion, underhållsmetoder, mm.

Parallellt med projekteringen och tillverkningen av modulerna, har vår marknadsbearbetning fortsatt och utökats med stöd av projektets resultat.

Fakta

ID: UI-2021-2

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Jean Huvelle, ModC Networks AB