Serierutor visar hur bidraget ger ordning bland dokument.
Illustration: Frida Panoussis

Det behövs en praktisk plattform för hantering av de stora mängder data som byggprojekt omsätter. Genom att skapa en plattform, eller ”3D-bokhylla”, tillgängliggörs information som idag är svårtillgänglig. Syftet är att effektivisera byggprocesser, dela nödvändig information i en obruten kedja och ge en fullständig spårbarhet av data.

Illustration visar hur förslaget ger ordning bland dokumenten.
Illustration: Frida Panoussis

Hanteringen genom 3D-bokhyllan ska skapa ett bättre beslutsunderlag och leda till ett långsiktigt hållbart cirkulärt tankesätt. Förhoppningen är att det i grunden ska förändra vårt beteende när vi bygger och återvinner anläggningar.

3D-bokhyllan skapar större förståelse för processen och anläggningen i dess helhet för alla som är involverade i ett projekt. Användarna fyller löpande på plattformen med information och data om objekten och kopplar på önskade tjänster. Med mer tillgänglig och visualiserad information får vi en ökad spårbarhet som gör att vi får kontroll över massorna från täkt till slutförvar. Här byggs det också in en förståelse för cirkularitet och det blir självklart att tänka på helheten.

Tävlande i Lag 3

Björn Kalman, VTI, Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi, Anton Tholberg, WSP och Lena Furuhovde, Bjerking