Illustration över samverkansprocessen.
Illustration: Frida Panoussis

Plattformen syftar till att skapa samarbete inom regioner och tätortsområden och går över gränserna för enskilda projekt. Metoden för samverkan möjliggör att massor kan återvinnas till andra projekt i närheten eftersom det finns ett upparbetat informationsutbyte mellan olika aktörer, och att samarbetet kommer igång tidigt i processen.

CirCol är en digital, transparent, och tydligt strukturerad samverkansplattform för olika aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen som brinner för dialog, samarbete, resurshushållning och minimerad klimatpåverkan. CirCol erbjuder ett arbetssätt med tydliga ramar som underlättar samarbetet och hanterar och distribuerar information från både användare och databaser. Detta gör att alla aktörer tidigt har tillgång till en uppdaterad information som är specifik för deras projekttyp och område vilket ger möjlighet att bidra till en mer hållbar och effektiv hantering av resurser utifrån aktuella tillgångar och behov.

Tävlande i Lag 2

Gauti Asbjörnsson, Chalmers, Markus Rönnegård, WSP, Micael Larsson, Microsoft och Petra Brinkhoff, NCC.