Illustration över olika roller på plattformen.
Illustration: Frida Panoussis

På plattformen ”The Expert Exchange” presenterar experter och forskare inom olika fält sina referensprojekt och låter kunderna bedöma resultaten. Beställare besöker plattformen för att söka reda på den bästa möjliga lösning för sitt projekt och får tips om kunniga experter. Plattformen är visuellt lättillgänglig och besökare hittar rätt med hjälp av sökord och referenser. Plattformen presenterar aktuell forskning och hjälper företag att sänka sina kostnader, att minska sin negativa klimatpåverkan och stöttar en cirkulär ekonomi.

Illustration som visar kundupplevelsen på plattformen.
Illustration: Frida Panoussis

I tider där fysiska möten är svåra att genomföra hjälper plattformen till att sprida kunskap och innovationer mellan länder. Plattformen fungerar som ett digitalt nätverk mellan experter, forskare och beställare.

Fördelarna med plattformen för beställare är att det är lätt att hitta rätt lösning för projektet. Fördelen för experter är att det är lätt att hitta nya kunder. Fördelen för forskare är att de kan sprida sina forskningsresultat till möjliga samarbetspartners för implementering.

Tävlande i Lag 4

Felix Magnusson, Tyréns, Marjan Mousavi, Rise, Martin Tengsved, Swerock och Carl Zide, Massbalans