Worskhop i labb 2.

Innovationstävlingen består av fem labbtillfällen och varav det andra genomfördes den 27–28 januari. Fokus för labb 2 är att inom lagen samla den gemensamma kunskapen för att enas om de problem kopplade till cirkulärt digitalt anläggningsbyggande som lagen vill fokusera på att lösa i tävlingen. Till sin hjälp har lagen två processledare som ger stöd genom flera workshopsteg i labb 2. Förutfattade problem som deltagarna har med sig sedan tidigare läggs åt sidan för att gemensamt hitta det som laget ska fokusera på.

Martin Tengsved, Swerock ingår i lag 4 och Lena Furuhovde, Bjerking ingår i lag 3.

Hur fungerar arbetet i laget så här långt?

– Det känns som att vi börjar på en hög nivå med bra höjd i diskussionen. Vi kommer igång väldigt snabbt och jag tror att det bland annat beror på att vi använde stor del av labb 1 till att lära känna varandra och ta reda på vilka kompetenser som finns i laget. Vi kan prata öppet och att ingen fråga är för dum, säger Lena Furuhovde, Bjerking

– Det är bra flyt och diskussionerna går upp och ner och det är lätt att prata om allt som dyker upp. Genom det har vi lyckats identifiera en hel del problem som vi kan arbeta vidare med, säger Martin Tengsved, Swerock.

Hur tycker ni att era problemställningar relaterar till den cirkulära och den digitala utgångspunkten för tävlingen?

– I början kändes det som att vi riskerade att tappa det cirkulära perspektivet. Men när vi gemensamt tittat på kriterierna för tävlingen hittade vi rätt igen, säger Lena Furuhovde.

– Ja, det var bra att vi blev påminda om att titta på cirkuläriteten. Vi kunde ganska lätt applicera det perspektivet på de problemställningar som vi tagit fram. Vi började också tänka en hel del på delningsekonomi när vi tittade närmare på problemformuleringarna som vi samlat in, säger Martin Tengsved, Swerock.

Ni fick börja med att formulera problem som ni tog med er ”hemifrån” och sedan stoppa undan dem för att formulera problemställningar tillsammans med gruppen. Hur kändes det?

– Det var rätt kul att så här efteråt ta upp den lappen, titta på den igen och se hur långt ifrån de formuleringarna som lagets problematiseringar hamnat, säger Lena Furuhovde.

– Jag skrev ner frågor som jag har med mig från mitt dagliga arbete och det är inte alltid riktiga problem, utan snarare frågor som går att lösa eller stora ”fluffiga” saker. Nu är det betydligt mer avgränsat, säger Martin Tengsved, Swerock.

Vad tar ni med er från labb 2?

– Jag tar med mig arbetet med avgränsningar, att hitta några förbättringsmöjligheter som är möjliga att uppnå. Det är också väldigt bra att få den här långa tiden att grotta ner sig i frågor. Annars är det ofta så korta tillfällen som avsetts till diskussion. Här finns det bättre med tid för att vara konstruktiv, då är det lättare att komma fram till problemformuleringar, säger Martin Tengsved, Swerock.

– Jag håller med. Det är också bra att vi är en så mixad grupp med olika bakgrunder och erfarenheter som kan bidra i arbetet. Det ska bli mycket spännande att se de tävlingsbidrag som kommer fram från de tävlande lagen, säger Lena Furuhovde.

Nästa labb i tävlingen sker den 2–3 mars 2020.

Läs mer om innovationstävlingen och de tävlande lagen!