Slutrapport: Cirkulärt Digitalt Anläggningsbyggande – en innovationstävling

Innovationstävlingen syftar till att utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I tävlingen träffades kollegor från olika delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande bidrog spelare tillsammans med sitt lag med affärsmässiga lösningar som ger verklig nytta!