Har du en idé för framtidens samhällsbyggnad? Vill du brainstorma idén tillsammans med fler aktörer som kan få den att bli verklighet? Eller vill du komma och ge input till andras idéer?

Baserat på bland annat idéworkshoppar kommer projektet att genomföra förstudier som möjliggör testandet av nya tekniker, ompröva invanda roller, identifiera processförenklingar och nya incitaments- och affärsmodeller. Workshoparna syftar dels till att hitta bärkraftiga idéer, dels ska de inspirera till nya, kärnfulla möten över bransch- och sektorsgränser för att hitta nya vägar till samarbete. Med kortfattade idébeskrivningar ”tävlar” sedan bidragen om 100 000 kr var, för att utveckla idén under en förstudie (fyra stycken kommer att få medel).

Mer information om projektet och kontaktuppgifter till projektledare Yasmina Ganse hittar du här.

Slutrapporter från projektet

Fakta

ID: S-2018-03 Beviljat i: Strategiska projekt Smart Built, sommar 2018. Projektledare: Yasmina Gamse, SUST