Projektet Hybrida Kompositer har utvecklat nya samarbetsmodeller, digitala tekniker och designmetoder för additiv tillverkning med biokompositer. Dessa kan stödja utvecklingen av praktik, affärsmodeller och smart teknik mot en mer hållbar byggd miljö och cirkulär ekonomi.

Läs slutrapporten

Slutrapporten är skriven på engelska av Jonas Lundberg and Jonas Runberger.

Hybrida Kompositer fokuserar på design för additiv tillverkningsproduktion med cellulosabaserade material för applikation i fullskalig byggnadskonstruktion. Detta är implementerat i en serie demonstratorer av ökande komplexitet.

Målsättningen är att på ett integrerat sätt minska byggkostnader, tid, vikt, komplexitet i konstruktion, montagetid på plats och klimatpåverkan. Samtidigt ökar möjligheten för designanpassning, jämfört med konventionellt träbyggande.

Husprototypen C-Hive är den avslutande demonstratorn. Här redovisas hur byggnadselement producerade med additiv tillverkning kan kombineras med traditionell träbyggnadsteknik.

Prototypen var samtidigt ett bidrag från Chalmers ACE och Team Sweden i tävlingen ‘Solar Decathlon Europe 21/22 (SDE 21/22), vilken gick av stapeln i Wuppertal, Tyskland, i juni 2022 (www.sde21.eu).

Projektet Hybrida Kompositer har utvecklat prefabricerat lättviktsbyggande i trä med hjälp av digitala designmetoder, simulering och integrerade BIM-processer i samverkan mellan Chalmers ACE, RISE och Stora Enso.

Fakta

ID: U9-2021-15
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Jonas Runberger, Chalmers