Modellen ”Svensk hållbarhetsranking” har använts i kundprojekt under de senaste nio åren. Många kunder anser dock att modellen är dyr och tar för lång tid att genomföra. Medverkande företag och organisationerna har efterfrågat en snabbare metod som genomförs mer frekvent, i syfte att kunna ställa om organisationen till att bli mer hållbar.

För att möta behoven utvecklades en digital lösning som är automatiserad, kan genomföras flera gånger per år och som passar alla storlekar av företag och organisationer oavsett bransch. Modellen fick namnet ”Hållbarhetskompassen”.

Modellen möjliggör att kunderna snabbt, enkelt och billigt (en tredjedel av tiden och kostnaden) över tid kan stärka sin interna organisation och styra den i en hållbarare riktning utifrån ett Triple Bottom Line-perspektiv.

Verktyget möjliggör att man enkelt kan se organisationens styrkor och svagheter och identifiera gap mellan olika avdelningar. Följande områden kartläggs i en mätning: Hållbarhet, Triple Impact Metrics, Stödjande beteenden, Varumärket och en Drivkraftsanalys.

Hur går det då till att genomföra ett projekt?
Ledningen skickar en inbjudan i en länk till medarbetarna som besvarar det digitala frågeformuläret. Efter en påminnelse sammanställs och analyseras resultaten digitalt. Resultatet visar nuläget och önskemål om det önskade läget. Efter analysen tar ledningen beslut om åtgärder.

Genom innovationsprojektet vill man, utifrån ett intressentperspektiv, skapa hållbarare företag, myndigheter och NGO:s driva på den nödvändiga omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Fakta

ID: i5-2
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Tony Apéria, The Nordic Brand Company AB