Projektet vidareutvecklar en molntjänst för kvalitetssäkring och egenkontroll med ett AI-stöd. Stödet ska hjälpa användare att generera ta fram innehåll som annars tar lång tid och kräver resurser.

AI-stödet baseras på en språkmodell som också kan svara på frågor och utvärdera innehåll utefter relevans och sannolikhet. Syftet med projektet är bidra till en bättre samhällsbyggnadssektor där kvaliteteten i byggprojekten ökar och att antalet fel, brister och skador minskar.

De största utmaningarna att utveckla mjukvara för sektorn är att det oftast krävs en beteende förändring som många ställer sig skeptisk till. Dock finns det potential att bygga in den typen an mekanismer i mjukvarorna som skapar engagemang hos användarna som dessutom kan öka sin kunskap på köpet. AI-har stor potential att påverka dessa delar av mjukvaror men också samhällsbyggnadssektorn i allmänhet. Ambitionen med projektet är att på sikt kunna erbjuda marknaden den bästa tjänsten för kvalitetssäkring och egenkontroll.

Fakta

ID: U11-2023-14
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB