Inom kommunal planering finns många logistiska utmaningar att ta hänsyn till. Det handlar om allt från planering av kommunal service som skolplatser och äldreboenden till planering för att möta klimatrelaterade förändringar för att uppnå ett hållbart samhälle.

Idén till innovationen Geografisk Tillgänglighet har uppstått under arbete med dessa frågor tillsammans med olika kommuner. Behovet är att på ett enkelt sätt kunna visualisera och beräkna tillgängligheten till olika typer av service i samhället.

Syftet med projektet är att skapa en webbaserad generisk tillgänglighetsmodell där användaren kan testa olika lösningar för att optimera befolkningens tillgänglighet till olika viktiga funktioner. Den ger kommuner tillgång till ett robust planeringsverktyg som kapar många led i analysprocessen. Det ger kunskap ur befolkningens perspektiv och medför en möjlighet att planera klokare och mer adaptivt än tidigare, även på lokal nivå.

Inom denna innovationsutlysning söks medel för att;

  • Skapa en generisk modell för hantering av indata och analysresultat. Detta innefattar också hantering av stora datamängder i analyserna.
  • Komplettera analys kring tillgänglighet till skolor och förskolor med hälsocentraler, skyddsrum och parker eller svala områden.
  • Ta fram rapportfunktion som servar de valda tillämpningarna
Fakta

ID: UI-2022-4
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån AB