Projektet ska utveckla en ny process för ritningsarbetet på arkitektkontor. Designprocessen kan effektiviseras dramatiskt med hjälp av ett nytt verktyg för att rita upp en byggnad i terrängen och dimensionera den, rita upp volymen för våningsplan och rumsfördela.

Verktyget heter Finch och kommer att utvecklas i projektet från nuvarande betaversion till färdig applikation som kan lanseras på marknaden. Finch utnyttjar artificiell intelligens för att på kort tid, baserat på parametrar som arkitekten lägger in, kommer att i tidiga skeden av ritningsprocessen höja arkitekternas produktivitet med flera hundra procent.

Genom den stora produktivitetshöjningen har intresset för att använda verktyget och följa utvecklingsprocessen varit stort. Fler än 10,000 intresserade har anmält sitt intresse via sociala medier och många av dessa väntar otåligt på att få köpa licens och börja använda Finch.

I projektet kommer vi även att inkludera affärsutveckling och forskningsinsatser med målet att utveckla effektivast möjliga arbetsprocesser med hjälp av Finch och även integrera användandet av verktyg för Virtual Reality (VR) i arbetet. Forskare från C halmers kommer att utföra forskningen. Övriga partners i projektet är Eric Giudice Architects och Jayway, förutom ArchFinch som är projektägare.

Fakta

ID: U9-2021-8
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Pamela Nunez Wallgren, ArchFinch AB